hun cross logo 300Az általános szabályok fõleg a triatlon szabályrendszerét követik, de mivel a Cross-to-Save sokkal kötetlenebb és kiszámíthatatlanabb sport, ezért a szabályok száma kicsi és kevésbé szigorúak - elsõsorban a biztonságot szolgálják, nem pedig a sportszerûtlen küzdelem (esetleg csalás) ellen vannak. Ebben a sportban nagyon nehéz csalni. Akár doppingról, akár sportszerûtlen viselkedésrõl legyen szó...


MTSZ versenyszabályok

 

Úszás

1.1. Neoprén: Vízhõmérséklettõl függ. A verseny napján engedélyezik vagy tiltják meg véglegesen.

*Elit versenyzõk: Neoprén engedélyezve, ha a víz hõmérséklete 20 fok alatt van.

* Korosztályos versenyzõk: Neoprén engedélyezve ha a víz hõmérséklete 22 fok alatt van.

* Minden versenyzõ: A neoprén kötelezõ, ha a víz hõmérséklete nem éri el a 14 fokot.

*Megjegyzés: A X2S általában követi a nemzetközi triatlonszövetség neoprénre vonatkozó szabályait, de nem tartja kötelezõnek.

*Megjegyzés: A neoprén viseletét véglegesen a versenyigazgató írja elõ.

1.2. úszósapka: A verseny úszósapkáját kötelezõ minden úszónak viselnie az úszás teljes ideje latt.

1.3. bólyák: Minden úszó köteles megkerülni a bólyákat a kijelölt nyomvonalon az úszás ideje alatt.

1.4. Általános úszószabályok: Semmilyen segédeszköz nem használható: uszony, tenyérellenállás, pipa, stb.

Kerékpár

2.1. Felszerelés

Terepversenyek
Csak hegyikerékpár használható a versenyen.
* Ciklocross kerékpár nem használható.
* Nem használható triatlonkormány és idõfutamkormány.
* Csak 26 vagy 29-es kerékkel felszerelt kerékpár használható.
* Bármilyen engedélyezett kormánytoldalék használható, de rövidebb kell legyen mint húsz centi.
* A kormánytoldalékok vége csak zárt lehet.

Országúti versenyek
Az általános triatlon szabályok érvényesek (féltáv, Ironman). Az ettõl eltérõ szabályozás a versenykiírásokban megjelenik.

2.2. Sisak: Bármilyen minõsített sisak megengedett, amelyiknek be van kapcsolva a csattja. Mindaddig, amíg a kerékpár mozgásban van, viselni kell.
* A sisak viselésének megtagadása kizárást von maga után.

2.3. Médialejátszók: Semmilyen lejátszó eszköz nem engedélyezett a verseny ideje alatt (fejhallgató, CD játszó, MP3, rádió stb.)

2.4. Depo etikett:
* A depo területén kerékpározni tilos.
* A kerékpárt ugyanarra a helyre kell visszarakni, ahol az eredetlieg volt.
* Úgy kell a helyére tenni, hogy ne dõlhessen el, és ne eshessen a földre.

2.5. Egy versenyzõ egyetlen kerékpárt használhat az indulás pillanatától a beérkezésig. A kerékpárnak teljes egészében vissza kell jutnia a depo területére (biciklialkatrész nem maradhat a pályán).

2.6. Rövidítés: Bármilyen pályarövidítés kizárást von maga után. A kerékpáros köteles követni a kijelölt útvonalat, és mindvégig azon maradni. A kerékpáros felelõssége, hogy tudja, merre megy a pály nyomvonala. A jelek semmilyen hiánya nem jogosítja fel pályarövidítésre.

2.7. Lekörözés: A lekörözött versenyzõt figyelmeztetni kell. Hangosan rászólni, akár 'jobbról' vagy 'balról jövök' vagy hasonlóan egyértelmû kiáltással. A gyorsabb kerékpáros felelõssége az elõzés biztonságos végrehajtása. A lassab versenyzõnek szólnia kell, ha valamilyen okból nem tud biztonságosan manõverezni.

2.8. Amennyiben két versenyzõ egyazon helyezésért küzd, akkor egyik versenyzõnek sem kötelessége megmondani, hogy az adott szakaszon merre fog haladni. Ugyanakkor tilos minden fizikai kontaktus elõzés közben a másik versenyzõ elõrehaladásának megakadályozására.

2.9. Bolyozás: terepversenyeken engedélyezett, az országúti versenyeken az általános triatlon szabályok érvényesek (féltáv, Ironman). Az ettõl eltérõ szabályozás a versenykiírásokban megjelenik.

2.10. Kerékpáros rajtszám: amennyiben a versenyen biztosítanak kerékpáros rajtszámot, akkor azt kötelezõ a kormányra rögzíteni számmal a menetirányban. A rajtszámon lévõ feliratoknak és számoknak a megnyirbálása tilos.
Az ettõl eltérõ szabályozás a versenykiírásokban megjelenik.

Futás

3.1. Rajtszám: a test elsõ oldalán kell viselni vagy a mezre tûzve vagy gumiszalaggal rögzítve. A rajtszámok méretének csökkentése csak a feliratok teljes megõrzése mellett lehetséges! A rajtszám nélkül futó versenyzõket a versenybírók megállíthatják az versenyidejük terhére.

3.2. Médialejátszók: Semmilyen lejátszó eszköz nem engedélyezett a verseny ideje alatt (fejhallgató, CD játszó, MP3, rádió stb.)

3.3. Rövidítés: Bármilyen pályarövidítés kizárást von maga után. A futó köteles követni a kijelölt útvonalat, és mindvégig azon maradni. A futó felelõssége, hogy tudja, merre megy a pálya nyomvonala. A jelek semmilyen hiánya nem jogosítja fel pályarövidítésre.

Sziklamászás

3.1. Rajtszám: a test hátsó oldalán kell viselni gumiszalaggal rögzítve (triatlon rajtszám). A rajtszámok méretének csökkentése csak a feliratok teljes megõrzése mellett lehetséges! A rajtszám nélkül mászó versenyzõket a versenybírók megállíthatják az versenyidejük terhére.

3.2. Médialejátszók: Semmilyen lejátszó eszköz nem engedélyezett a verseny ideje alatt (fejhallgató, CD játszó, MP3, rádió stb.)

3.3. A felsõbiztosításhoz szükséges biztosító eszközöket a szervezõk adják (kötél, stand, biztosító emberek), a versenyzõnek a beülõt kell hozni. Csak saját beülõvel lehet indulni! Ennek kezelése, megismerése a versenyzõ feladata, az esetleges gyakorlatlanságból adódó idõkiesést a versenybírók nem kötelesek figyelembe venni.

3.4. Magnézia használatának engedélyezése a versenybíró feladata. A versenyzõk kötelesek betartani a versenybíró döntését, akkor is, ha azt a rajt elõtt hozza.

3.5. Az útak kimászása a jelek által határolt sávban és a biztosítás szabályainak betartása mellett lehetséges. Ezen belül azonban szabad a fogások, lépések használata! A nem jelölt vagy nem biztonságosan elérhetõ szakaszok használata esetén a versenybírók, biztosítók figyelmeztetik a versenyzõt, de ez nem jelent kizárást!

RAJTSORREND

A rajthoz szólítás sorsorlás alapján dõl el. A szervezõk által ismert versenyzõk mászótudása vagy a regisztrációnál leadott értékelés alapján a mászótudás alapján indulnak a versenyzõk. A sorsolás a rajt idõpontja elõtt 25 percel veszi kezdetét.

MÁSZÁS

Minden útra 5 perc idõ van. Ebben benn foglaltatik a beszerelés, kiszerelés és az útváltás is. Amennyiben a mászó a saját hibáján kivül nem tud elindulni az úton, a plusz idõ jóváírásra kerül.
Az eredményben a tiszta mászó idõ számít (ereszkedés és szerelés nem).
Az út teljesítettnek számít a TOP megérintésével.
A nem teljesített út után +5 perc idõt kap a versenyzõ (ezzel egy út max. 10 perc idõvel szerepel az eredményben).

VÁLTÓ

Váltás a rajtszám és/vagy a chipszalag átadásával történik.
Váltás helye az utolsó mászóútból kiszállás után, a mászóterületen erre kijelölt zóna. A mászóterület és a kerékpáros depó közötti szakaszon a 2. (kerékpáros) váltótag ideje számít.
MTB-futás váltás: a depó területen.

Általános szabályok4.1. A szabályok nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól.

4.2. A versenyzõ saját felelõssége, hogy megfelelõ mennyiségû vízrõl gondoskodjon saját maga számára. A szervezõk a kerékpár és futópályán elegendõ mennyiségû folyadékot biztosítanak.

4.3. Külsõ segítség:
* A versenyzõk segíthetik egymást szerszámokkal, kellékekkel, étellel, itallal, elsõsegéllyel.
* A nem versenyzõktõl való segítség nem engedélyezett, kivétel az elsõsegélynyújtás.
* A kerékpár cseréje nem megengedett.

4.4. Magatartás: csalás, sportszerûtlen viselkedés, trágár beszéd, agresszivitás és a X2S sorozat elveinek figyelmen kivül hagyása figyelmeztetést, kizárást, akár eltiltást is jelenthet.

4.5. Óvás: bármilyen óvást a verseny zárása után 1 órán belül be kell mutatni írásban, a kezdeményezõ aláírásával. Nem elég csak a tényt közölni, azt alá is kell támasztani tanúkkal és/vagy olyan tényekkel, amelyek vitára bocsájthatóak. Minden óvás kivizsgálásra kerül - de a X2S versenyek természetébõl adódóan nem minden esetben lehet egyértelmûen megállapítani a tényeket. Ezek a versenyek a sportszerûségrõl és a bajtársiasságról is szólnak, ezért az ettõl eltérõ viselkedésû versenyzõk hamar eltûnnek a mezõnybõl.

4.6. Büntetések: a szabálysértés jellegétõl függõen a figyelmeztetéstõl a versenybõl és akár a sorozatból való kizárásig szabhatóak ki.

4.7. Limitidõ: a verseny limitidejét minden esetben a T2 (kerékpár-futás) váltásra írja ki az adott esemény. Az ezután a depóba érkezõ versenyzõk már csak versenyen kivül teljesíthetik a távot.
* Minden X2S versenyen a kiírásban külön van feltüntetve a limitidõ. Ha ez kimarad, akkor a limitidõ 3,5 óra.
* Abban az esetben, ha a versenyen nincsen limitidõ, ez a kiírásban mindig megjelenik.

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Az oldal használatával elfogadod a sütik használatával kapcsolatos irányelveket.

(Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE szerint)